Top Moravia Q

Sponzorujeme

Sponzorujeme adopci afrických dětí na dálku

Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe, ale "adoptivní rodič" z Evropy - což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma - mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole nebo našim organizátorům v místě, kteří dětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou dítěte. "Adoptivní rodina" je pak pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat fotografie, dopisovat si. Je možné i poslat dítěti menší dárek a v rámci možností ho případně i navštívit. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců.

Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami. Více na: http://www.adopceafrika.cz

Roku 2002 jsme jako firma provedli adopci 3 afrických dětí na dálku. Od té doby jsme pravidelně každý rok přispívali a přispíváme na jejich vzdělání. Jedno z námi adoptovaných dětí, slečna "Beatrice Auma" z Kisumu - Keni, svá studia v roce 2012 zdárně dokončila. Nadále tak přispíváme na zbývající 2 děti, chlapce a dívku, z Nairobi - Keni.

Mark Kibe

- narozený 1997
Certifikát - Adopce afrických dětí na dálku
Millicent Awuor

- narozená 1996
Certifikát - Adopce afrických dětí na dálku

Sponzorujeme mladé umělce

Amadeus 2009 - sponzoři
V Brně probíhá každoročně prestižní Mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let.

Sponzorujeme Divadlo Spejbla a Hurvínka

Sponzorujeme Divadlo Spejbla a Hurvínka - Divadlo se zajímavou minulostí zaměřené především na představení pro děti.


Sponzorujeme Nadace Veronica

Sponzorujeme nadace Veronica - nadace byla založena v roce 1992 a je největší moravskou nadací zaměřenou na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.


Sponzorujeme Uměleckou školu Smetanova

Sponzorujeme uměleckou školu Brno, Smetanova - dlouholetou tradici sahající až k počátkům roku 1958 a mnoho úspěchů. Přesně to vystihuje tuto školu.


TOP MORAVIA Q, s.r.o. - Faměrovo náměstí 35/19 | 618 00 Brno - Černovice | email: info@topmoravia.com

Nakládání s osobními údaji

Realizace: epres. Doporučujeme: Soukromá klinika