Přímý prodej / Wolframiové nádobí

Výroba Wolframium Titan Bio Green Line


Odlévání
Nádoby jsou vyrobené technologií gravitačního ručního odlévání do kokilové licí formy. Pouze touto technologií se dá dosáhnout ideálních tloušťek stěn nádob (6 mm) a dna (10 mm) pro optimální a rovnoměrný rozvod tepla.

Tryskání
Odlitky jsou teplotně zpracovány žíháním při teplotě 450°C, poté jsou tryskány ve speciálně zkonstruovaném zařízení bílým korundem pro dosažení dokonalé stejnorodosti povrchu a optimální drsnosti povrchu pro následné plasmové nanášení. Profily povrchů jsou pečlivě měřené na nejmodernějších zařízeních -profilometrech Surf Test.


Plasmové nanášení
Pro zlepšení vlastností plasmově nanesené vrstvy s obsahem titanu je na vnitřních plochách nádob plasmově nanesená vrstva s obsahem titanu a karbidu wolframia, který se používá na ostří speciálních chirurgických nástrojů, díky své tvrdosti, korozivzdornosti a otěruvzdornosti, zajišťuje tak naprosto unikátní vlastnosti plasmou nanesené vrstvy.

Částice karbidu wolframia lze nanášet pouze plasmovou metodou a to ve speciálním plazmatronu, kde teplota plasmového paprsku dosahuje teplot až 27 000°C a jeho rychlost se blíží 2,5 MACH.

Roztavené částice jsou unášeny vysokou rychlostí 2,5 MACHu k povrchu tryskaného odlitku, kde po dopadu vytvoří unikátní vrstevnatou strukturu s extrémní tvrdostí odolnou proti průřezu ostrým kuchyňským náčiním.

Druhá, argonovou plasmou nanesená wolframiová vrstva má unikátní patentované složení obsahující Bio-Wolframium a slouží k optimálnímu spojení tvrdého podkladu a antiadhézních (nepřilnavých) vrstev.

Nános antiadhézních vrstev
V další technicky velice precizní operaci dochází k nánosu systémů antiadhézních vrstev atmosférickým vzduchovým rozprachem za použití technologie HVLP.
Na vnitřní stěny a dno nádob se aplikují tři vrstvy nejpokročilejších antiadhézních systémů páté generace, z nichž každá vrstva je vyztužená částicemi Bio-Wolframia.

Wolframiové nádobí poznáte podle charakteristického červeno-fialového odlesku částic Bio-Wolframia, které zpevňují vrchní nepřilnavou vrstvu a zabraňují tak opotřebení nepřilnavé složky.

Naše nádobí neobsahuje žádný Teflon a PFOA!!!

Obrábění dna
Dna nádob jsou obrobené na nejmodernějších CNC soustruzích s použitím speciálních diamantových nástrojů do absolutní rovnosti a hladkosti povrchu pro ten nejefektivnější přenos tepla ze zdroje do nádoby. Takto obrobené dna se nikdy nezdeformují.

Montáž a balení
Při montáži se na hrnce a pekáče montují úchyty ze speciální termosetické pryskyřice, která je odolná teplotám do 260°C, vzhledem k použití nového termosetu se úchyt dokonce i při přehřátí nikdy neroztaví.
Nerezový teplotní můstek odvádí teplo zpět do hrnce a úchyty tak při vaření zůstávají studené.

Hrnce a pánve poté prochází výstupní kontrolou, jsou zabaleny do PE sáčků a následně do krabic a setů.

Příslušenství
Neoddělitelnou součástí výše popsaných nádob jsou skleněné poklice z borokřemičitého skla s termosetickým úchytem. Poklice jsou odolné vůči vysokým teplotám až 350°C a hlavně teplotním šokům. Úchyt poklice je vyroben ze stejného materiálu jako úchyty na nádobí a je odolný do teplot až 260°C. Kombinace tepluvzdorné poklice a úchytu s naším varným nádobím umožňuje velmi rychlé a úsporné vaření s možností stálého sledování stavu vařených pokrmů. Klenutí poklice a speciální „zámek“ umožňují optimální zadržení a cirkulaci horké páry, čímž jsou vytvořeny tlakové podmínky pro dodatečné velmi jemné tepelné zpracování pokrmů párou při zachování všech vitaminů, minerálů a živin. Takto upravované pokrmy zůstávají šťavnaté, velmi chutné a především podporují zdravou výživu!

TOP MORAVIA Q, s.r.o. - Faměrovo náměstí 35/19 | 618 00 Brno - Černovice | tel.: 731 681 676 | email: info@topmoravia.com

Nakládání s osobními údaji

Realizace: epres. Doporučujeme: Soukromá klinika